Azerbaijan Archeology : [364] Community home page

Logo
Elmi-kütləvi jurnal olan “Azərbaycan Arxelogiyası”nın əsas məqsədi geniş oxucu kütləsinə Azərbaycan arxeologiyasının keçdiyi yol, qazandığı nailiyyətləri və bu günün problemləri haqqında məlumat verməkdən ibarətdir. Bununla yanaşı jurnalda vaxtaşırı dünya arxeologiyası, böyük arxeoloji kəşflər, görkəmli arxeoloqların həyat və fəaliyyəti haqqında da məlumatlar verilir. Jurnalda Azərbaycan və dünya arxeologiyasına dair nəzəri, elmi-tədqiqat məqalələr dərc olunur. Jurnal arxeologiya elminin əsasları, metodologiyası, elmin yeni nailiyyətləri və problemlərinə geniş yer ayırır. Jurnalda Azərbaycan, rus, türk, alman və ingilis dillərində məqalələr dərc olunur.

Browse