Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6416
Title: Tarih ve Bilgi: Azerbaycan Milliyetçiliğinin Epistemik Tahlili
Other Titles: History and Knowledge: Epistemic Analysis of Azerbaijani Nationalism
Authors: Veliyev, Orhan
Keywords: Bilgi
milliyetçilik
siyaset
bağlamsalcılık
olumsallık
Issue Date: 2021
Citation: Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər
Series/Report no.: ;№ 1
Abstract: Bilgi, her türlü entelektüel faaliyetin ve tarihsel oluşumun merkezinde yer alan temel bir kavramdır. Bu yazıda, genel olarak milliyetçiliğin, özel olarak da Azerbaycan milliyetçiğinin yaslandığı epistemik nosyonu açıklamaya çalıştım. Bu nosyonun, ulus inşasında temel bir gereksinim olmakla birlikte, epistemik açıdan bağlamsal ve dolayısıyla da olumsal yargılara dayandığını ortaya çıkardım. Bu iddianın, her türlü ideolojik yaklaşımın tarih yüklü olduğunun ve zaman içerisinde değişime uğramasının kaçınılmaz olduğunun bir göstergesi olarak görülebilir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6416
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Azerbaycan Milliyetçiliğinin Epistemik Tahlili.pdf825.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.