Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6416
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVeliyev, Orhan-
dc.date.accessioned2023-02-24T06:26:27Z-
dc.date.available2023-02-24T06:26:27Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationFəlsəfə və sosial-siyasi elmləren_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/6416-
dc.description.abstractBilgi, her türlü entelektüel faaliyetin ve tarihsel oluşumun merkezinde yer alan temel bir kavramdır. Bu yazıda, genel olarak milliyetçiliğin, özel olarak da Azerbaycan milliyetçiğinin yaslandığı epistemik nosyonu açıklamaya çalıştım. Bu nosyonun, ulus inşasında temel bir gereksinim olmakla birlikte, epistemik açıdan bağlamsal ve dolayısıyla da olumsal yargılara dayandığını ortaya çıkardım. Bu iddianın, her türlü ideolojik yaklaşımın tarih yüklü olduğunun ve zaman içerisinde değişime uğramasının kaçınılmaz olduğunun bir göstergesi olarak görülebilir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofseries;№ 1-
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectmilliyetçiliken_US
dc.subjectsiyaseten_US
dc.subjectbağlamsalcılıken_US
dc.subjectolumsallıken_US
dc.titleTarih ve Bilgi: Azerbaycan Milliyetçiliğinin Epistemik Tahlilien_US
dc.title.alternativeHistory and Knowledge: Epistemic Analysis of Azerbaijani Nationalismen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Azerbaycan Milliyetçiliğinin Epistemik Tahlili.pdf825.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.