Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5126
Title: Qarabağda kəşf edilmiş Leylatəpə mədəniyyəti
Authors: Müseyibli, Nəcəf
Keywords: Qarabağ
Leylatəpə yaşayış yeri
miqrasiya
düzbucaq planlı tikililər
saxsı qab qəbirləri
keramika
Issue Date: 2020
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan Archaeology
Series/Report no.: Vol. 23;№ 2
Abstract: Azərbaycan tarixinin müxtəlif mərhələlərinə aid çoxsaylı abidələrin yerləşdiyi Qarabağ bölgəsinin əlverişli təbii-coğrafi şəraiti ən qədim zaman-lardan burada insanların sıx məskunlaşmasına səbəb olmuşdur. Bu bölgədə, lokal bir ərazidə tarixin bütün mərhələlərini əhatə edən arxeoloji abidlər aş-kar edilmişdir. Heç də təsadüfi deyil ki, Cənubi Qafqaz miqyasında nisbətən kiçik bir ərazi olan Qarabağın abidələrinin tədqiqatları nəticəsində dörd arxeoloji mədəniyyət – Paleolit dövrünə aid Quruçay, son Xalkolit dövrünə aid Leylatəpə, Orta Tunc dövrünə aid Üzərliktəpə və Son Tunc-İlk Dəmir dövrünə aid Xocalı-Gədəbəy (Gəncə-Qazax bölgəsinin həmdövr abidələri ilə birgə) mədəniyyətləri kəşf edilmişdir. Əlbəttə, bunlardan əlavə ərazidə Kültəpə və Kür-Araz mədəniyyətləri abidələri də geniş yayılmışdır. Bütün bu arxeoloji mədəniyyətlər sırasında Leylatəpə mədəniyyətinin xüsusi yeri vardır. Digər mədəniyyətlərin hamısı mənşəyi ilə yerli ənənələrlə bağlı idi. Leylatəpə mədəniyyəti isə e. ə. V minilliyin sonu-IV minilliyin əv-vəllərində Şərqi Anadolu-Şimali Mesopotamiyadan (yuxarı Dəclə-Fərat re-gionu) Cənubi Qafqaza kütləvi axınlar nəticəsində meydana çıxmışdı. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, Leylatəpə mədəniyyəti Cənubi Qafqazda bəzi yerli xüsusiyyətlərə də malik olmuşdur
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5126
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2020, Vol. 23, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qarabağda kəşf edilmiş Leylatəpə mədəniyyəti.pdf751.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.