Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5125
Title: Qarabağin etno-mədəni inkişafinda skit və alban mərhələləri
Authors: Xəlilov, Mübariz
Keywords: Qarabağ
kurqanlar
protoskiflər
alban mədəniyyəti
bal tayfası
Issue Date: 2020
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan Archaeology
Series/Report no.: Vol. 23;№ 2
Abstract: Qarabağın dağlıq ərazisində arxeoloji qazıntı işlərinə başlanılması XIX əsrin 90-cı illərinə təsadüf edir və Şuşa şəhərində çalışan alman peda-qoqu Emil A. Reslerin adı ilə bağlıdır. Onun Qarabağın dağlıq ərazisində tədqiq etdiyi kurqanların Almaniyaya göndərilmiş materialları ilə tanış olan alman mütəxəssisi Rudolf Virxov həmin kurqanların yerli mədəniyyətlə əla-qədar olmadığı qənaətinə gəlmişdir Buna əsaslanaraq, 1934-cü ildə artıq həmin abidələrin etnik mənsubiy-yətini konkretləşdirən belə bir fikir irəli sürülmüşdür ki, Qarabağın dağlıq ərazisindəki bir qrup kurqanlar skit və ya sak mədəniyyətləri ilə əlaqədardır. Bu mülahizənin müəllifi S.V.Ter-Avetisyan hətta sakları şi-maldan gəlmə bir xalq deyil, Cənubi Qafqazın, o cümlədən, Qarabağın dağ-lıq ərazisinin yerli, avtoxton əhalisi hesab edirdi
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5125
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2020, Vol. 23, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qarabağin etno-mədəni inkişafinda skit və alban mərhələləri.pdf241.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.