Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5125
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorXəlilov, Mübariz-
dc.date.accessioned2021-10-01T06:15:08Z-
dc.date.available2021-10-01T06:15:08Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationAzerbaijan Archaeologyen_US
dc.identifier.issn2218-0346-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/5125-
dc.description.abstractQarabağın dağlıq ərazisində arxeoloji qazıntı işlərinə başlanılması XIX əsrin 90-cı illərinə təsadüf edir və Şuşa şəhərində çalışan alman peda-qoqu Emil A. Reslerin adı ilə bağlıdır. Onun Qarabağın dağlıq ərazisində tədqiq etdiyi kurqanların Almaniyaya göndərilmiş materialları ilə tanış olan alman mütəxəssisi Rudolf Virxov həmin kurqanların yerli mədəniyyətlə əla-qədar olmadığı qənaətinə gəlmişdir Buna əsaslanaraq, 1934-cü ildə artıq həmin abidələrin etnik mənsubiy-yətini konkretləşdirən belə bir fikir irəli sürülmüşdür ki, Qarabağın dağlıq ərazisindəki bir qrup kurqanlar skit və ya sak mədəniyyətləri ilə əlaqədardır. Bu mülahizənin müəllifi S.V.Ter-Avetisyan hətta sakları şi-maldan gəlmə bir xalq deyil, Cənubi Qafqazın, o cümlədən, Qarabağın dağ-lıq ərazisinin yerli, avtoxton əhalisi hesab edirdien_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherKhazar University Pressen_US
dc.relation.ispartofseriesVol. 23;№ 2-
dc.subjectQarabağen_US
dc.subjectkurqanlaren_US
dc.subjectprotoskifləren_US
dc.subjectalban mədəniyyətien_US
dc.subjectbal tayfasıen_US
dc.titleQarabağin etno-mədəni inkişafinda skit və alban mərhələlərien_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:2020, Vol. 23, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qarabağin etno-mədəni inkişafinda skit və alban mərhələləri.pdf241.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.