Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3712
Title: Qayaüstü incəsənət arxeoloji irs kimi
Authors: Şirinli, Sevinc
Keywords: qayaüstü təsvir
petroqlif
landşaft
zoomorf
Issue Date: 2017
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan archaeology
Series/Report no.: Vol. 20;№ 2
Abstract: Qayaüstü incəsənət nümunələrinə dünyanın insan tərəfindən məskun-laşan bütün hissələrində rast gəlmək mümkündür. Hazırda təxminən 20 000 ərazinin aid edildiyi 820 qayaüstü təsvir mərkəzi fərqləndirilir. Bu təsvir-lərin yaradıcıları müxtəlif insan qrupları ovçu-yığıcılar, balıqçı qəbilələr, maldarlıqla məşğul olan insan birlikləri idilər. Bu təsvirlər vasitəsilə minil-liklər boyunca insanların həyat tərzi, onların dünyagörüşləri, inamları, baş verən texniki yenilikləri əyani şəkildə görmək mümkündür. Belə ki, təsvir olunan heyvanlar ərazinin ekosistemi, flora və faunası, silahlar, alətlər texni-ki bacarıqlarını, mif və inamların təcəssümü olan rəsmlər isə insan, təbiət və “superqüvvə” arasındakı əlaqəni göstərir (5, 20). Dünyanın fərqli coğrafiya-larında yayılmış təsvirlər arasındakı oxşarlıq maraq doğurur. Gündəlik həyat tərzlərindən asılı olaraq eyni ictimai sistemdə yaşayan fərqli ərazilərin təs-virləri oxşarlıq nümayiş etdirir. Bununla yanaşı lokal fərqləri, hətta rəssamın individual olaraq təsvirə yanaşmasını istisna etmək olmaz.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3712
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2017, Vol. 20, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sevinc Şirinli.pdf280.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.