Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3400
Title: 2014-2015-ci illərdə Naxçıvançay vadisinin neolit və eneolit abidələrindən aşkar edilən daş alətlər
Authors: Quliyeva, Zeynəb
Keywords: Naxçıvançay vadisi
Eneolit
Neolit
dən daşları,
I Kültəpə
Issue Date: 2016
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan archaeology
Series/Report no.: Volume 19;№ 1
Abstract: Qədim dövrlərdən həyat mənbəyi olan su qaynaqları, onların məh-suldar geniş vadiləri sivilizasiyaların ilkin formalaşma məkanı olmuşdur. Bu səbəbdəndir ki, ən qədim mədəniyyətlərin adı çox vaxt məhz çayların, yaxu-d göllərin adı ilə birlikdə xatırlanmaqdadır. Nil çayı qədim Misir, Hind-Qanq çayları qədim Hind, Dəclə-Fərat çayları qədim Şumer ilk sivilizasiyla-rının, Quruçay, Kür-Araz çayları Cənubi Qafqazın, o cümlədən Azərbayca-nın qədim arxeoloji mədəniyyətlərinin simvolu olaraq tarixə keçməklə ikin-ci ömür qazanmış, bununla da bəzisi su mənbəyi kimi artıq öz əhəmiyyətini itirsə belə, tarixi-coğrafi məzmununu qoruyub saxlamışlar. Belə hidronim-lərdən biri olan Naxçıvançay artıq təkcə Naxçıvanın taleyində deyil, ətraf regionların da tarixinə işıq tutan tapıntıları ilə diqqəti cəlb etməkdədir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3400
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2016, Vol. 19, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3) zeyneb.pdf585.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.