Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNusretoğlu, Telman-
dc.date.accessioned2021-10-21T11:13:00Z-
dc.date.available2021-10-21T11:13:00Z-
dc.date.issued2021-09-
dc.identifier.issn2148-2292-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/5156-
dc.description.abstractXIX. asrın ikinci yarısında Bakü’de mekaniki kazma üsulüyle petrol çıkarılmaya başlanınca Bakü dünyanın ekonomik cazibe merkezi haline gelmiştir. Önce Rus tüccarlar Kokorev-Gubonin kardeşlerine ait Surahanı’da ilk özel rafineri fabriki açılmış, ardınca bölgeye yabancı kapitalin akını başlamıştır. Bunların içinde en büyük yatırımcılar olarak da Pirallahı’da parafin fabriki açan Vitte, Nobel Kardeşleri ve Paris Finans Evinin sahibi Rotşildlerin ismi ön plana çıkmaktadır. Batum Petrol Sanayisi ve Ticaret Cemiyyeti’ni (BNİTO) satın alarak 16 Mayıs 1883 tarihinde Hazar-Karadeniz Petrol ve Ticaret Cemiiyyeti’ne dönüştüren Rotşildler petrol sanayisinde finansal desteğe ihtiyacı olan yüzden fazla şirkete kredi sağlayarak kendilerine bağımlı hale getirmiş, kısa sürede Bakü petrolünün Avrupa ülkelerine esas ihracatçısı konumuna yükselmiştir. 1877-78 Rus-Osmanlı savaşı sonrası imzalanan Berlin anlaşmasıyla serbest ticaret limanı olması kaydıyla Batum’un Rusya’ya bırakılmasıyla birlikte Rotşildler büyük yatırımlarla hızlı bir şekilde Batum’u petrol depolama merkezi haline getirmiş, buradan gemilerle dünyanın muhtelif ülkelerine petrol ve mamüllerini ihrac etmiştir. Yine Bakü-Batum demiryolunu da Hazar-Karadeniz Petrol ve Ticaret Cemiyyeti” inşa etmiştir. Makalede sözkonusu ticaret şirketinin Bakü petrolleri üzerinde belirleyici etkiye sahip olma süreci, Güney Kafkasya’daki faaliyetleri ele alınmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAkademik Tarih ve Düşünce Dergisien_US
dc.relation.ispartofseriesVol. 8;№ 3-
dc.subjectRotşildleren_US
dc.subjectBakü petrolüen_US
dc.subjectAzerbaycanen_US
dc.subjectBakü-Batum demiryoluen_US
dc.subjectRotşilden_US
dc.titleRotşildler ve Bakü Petrolüen_US
dc.title.alternativeThe Rodscihlds and Baku Oilen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:History and Archaeology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rotşildler ve Bakü Petrolü.pdf476.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.