Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/738
Title: Periferiya Ölkələrinin İqtisadi İnteqrasiyanın Nəzəri və Təcrübi Məsələləri (Azərbaycan-Türkkiyə Münasibətləri Timsalında)
Authors: Quliyev, Rövşən
Issue Date: 2009
Publisher: Khazar University Press
Citation: 2
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/738
Appears in Collections:2007, Vol. 10, № 3-4, 2008, Vol. 11, № 1-4, 2009, Vol. 12, № 1-2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.