Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5937
Title: Azərbaycanda ictimai sektorda beynəlxalq mühasibat standartlarının tətbiq səviyyəsi və maliyyə səmərəliliyinin artırılmasında rolu
Authors: Baxışova Məşiyeva, Lalə
Keywords: ictimai sektor
özəl sektor
mühasibat uçotu
İSMUBS
Issue Date: 2022
Abstract: Tədqiqatın obyektidövlət ictimai sektor müəssisələrinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətidir.Tədqiqatın predmeti iqtisadiyyatın ictimai sektorunun müvafiq standartlardan istifadəyə keçidi şəraitində büdcə uçotunun nəzəri, metodoloji və praktiki məsələlərinin xüsusiyyətləri, idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün hüquqi norma və tələblərin təkmilləşdirilməsidir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5937
Appears in Collections:ThesisItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.