Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5473
Title: Qarabağın arxeoloji abidələri
Authors: Cəfərova, Diana
Cəfərov, Hidayət
Keywords: Azərbaycan
Qarabağ
abidələr
xronologiya
artefaktlar
Issue Date: 2021
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan Archaeology
Series/Report no.: Vol. 24;№ 1
Abstract: Arxeoloji abidələrlə çox zəngin olan Azərbaycan bölgələrindən biri də Qarabağdır. Kür və Araz çayları arasında yerləşən bu bölgənin yaşayış üçün çox əlverişli iqlimi və münbit torpaqları vardır. Qarabağ bütün tarixi dövrlər-də Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olmuşdur. Ən qədim daş dövründən başla-yaraq bütün sonrakı dövrlərdə də bu bölgənin maddi mədəniyyəti Azər-baycanın digər bölgələrinin maddi mədəniyyəti ilə eyniyyət təşkil edir. Qarabağ toponimi isə xalis türk mənşəli olub orta əsrlərdə yaranmışdır
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5473
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2021, Vol. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qarabağın arxeoloji abidələri.pdf373.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.