Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5472
Title: Qarabağın daş dövrü maddi mədəni irsi muzey arxeologiyası müstəvisində (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin nümunəsində)
Authors: Quluzadə, Nasir
Keywords: Azıx
giqantolit
Tağlar
trepanasiyalı kəllə
İsmayılbəy-təpə
sapand daşları
Fərmantəpə
kolleksiya
Issue Date: 2021
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan Archaeology
Series/Report no.: Vol. 24;№ 1
Abstract: Hazırda dünyanın bir çox ölkələrindəki muzeylərdə maddi mədəni, o cümlədən arxeoloji irsin öyrənilməsi, qorunması və təbliği sahəsində ciddi nailiyyətlər əldə edilmiş, zəngin təcrübə qazanılmışdır. Bu da öz növbəsində muzey arxeologiyası kimi sahənin meydana gəlməsini şərtləndirmişdir. Mu-zey arxeologiyası muzeylərin elmi-tədqiqat fəaliyyətinin səciyyəvi bir sahəsi olub, burada arxeoloji-çöl axtarış işlərində muzey əməkdaşlarının fəal işti-rakını, tapılmış artefaktların laborator-kameral işlənməsini, onların elmi döv-riyyəyə gətirilməsini və ekspozisiyada nümayişini özündə ehtiva edir. Hazır-da bu sahə həm qərbdə, həm də postsovet məkanında inkişaf etməkdədir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5472
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2021, Vol. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qarabağın daş dövrü maddi mədəni irsi muzey arxeologiyası müstəvisində.pdf885.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.