Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5134
Title: Qalatəpə şəhər yerinin orta əsr metal məmulatı haqqında
Authors: Əliyev, Vüsal
Keywords: Qalatəpə şəhər yeri
orta əsrlər
sənətkarlıq
inşaat sənəti
dəmirçilik
Issue Date: 2020
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan Archaeology
Series/Report no.: Vol. 23;№ 2
Abstract: Son illər geniş arxeoloji tədqiqatlara cəlb olunmuş abidələrdən biri də Qalatəpə antik və orta əsr şəhər məskənidir. Abidə Aşağı Qarabağda – Mil düzündə, Ağcabədi rayonu ərazisində, Qarqarçayın Azərbaycanın qədim su-varma sistemlərindən olan Gavurarxla kəsişməsində, strateji təbii yüksəklik üzərində yerləşir. Paytakaran-Beyləqan və Bərdə arasındakı bu məntəqədə antik müəllif Strabon Ayniana-Enian şəhərinin (Strabo, XI, VII, 1; XI, XIV, 14), orta əsr müəllifləri isə (əl-Kufi, əl-İstəhri, İbn Havqəl, Yaqut əl-Həməvi və b.) Yunan şəhərinin olması haqqında məlumat vermişlər
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5134
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2020, Vol. 23, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qalatəpə şəhər yerinin orta əsr metal məmulatı haqqında.pdf697.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.