Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4904
Title: Dedikodu Halkbilim Türü Müdür?
Other Titles: Is Gossip a Folkloric Genre?
Authors: İsahanlı, Hamlet
Gazanfargızı, Aynur
Keywords: dedikodu
halkbilim türü
nyuslor
interpretasyon
metinler
araştırma
gossip
folkloric genre
newslore
interpretation
Issue Date: 30-Nov-2020
Citation: Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
Series/Report no.: ;Issue 5
Abstract: Dedikodu kötü davranış olarak bilinmesine, her fırsatta kötülenmesine rağmen günlük sohbetlerimizin ana teması olmaya devam etmektedir. Halk arasında “bana başkasını anlatan başkasını da bana anlatır” şeklinde deyim yaygındır. Azerbaycan şairi Süleyman Rüstem’in meşhur “Menden sene, ey gül, ne deyirlerse, inanma/ Senden de gelib günde Süleymana deyirler” dizeleri de sanki bu deyimi destekler niteliktedir. Dedikodu halk arasında her zaman güncel olsa da hakkında bilimsel çalışma sayısı oldukça azdır. Halkbilim türleri içinde manilerle, masal ve halk hikayeleri ile, hatta atasözü ve deyimlerle kıyaslayınca dedikodular daha geniş yayılmıştır. Gördüğümüz her olay, her nesnenin adeta dedikodusu yapılır. Dedikodu korkusu insanı dikkatli olmaya sevkeder. Bu yüzden de bazen hatta dedikodu yapanların kendileri bile başkaları tarafından tartışılırken ciddi rahatsızlık duyar ve davranışlarına dikkat etmeye başlar.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4904
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dedikodu Halkbilim Türü Müdür.pdf796.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.