Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4547
Title: Azerbaycan örneğinde döviz kuru kanalinin işleyişi: ampirik bir analiz
Authors: Mukhtarov, Shahriyar
Keywords: Parasal Aktarım Mekanizması
Döviz Kuru Kanalı
VAR
Granger nedensellik testi
Azerbaycan Ekonomisi
Issue Date: 2018
Publisher: Baku Engineering University
Citation: Journal of Baku Engineering University
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan’da parasal aktarım mekanizması olarak döviz kuru kanalının etkin bir şekilde işleyip işlemediğini VAR modeli kapsamında Granger nedensellik testi ile ekonometrik açıdan incelemek-tir. Bu amaçla 2001:01-2016:06 dönemine ilişkin üçer aylık verileri kullanılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, döviz kuru kanalının Azerbaycan ekonomisi için önemli olduğunu göstermektedir. Bir başka ifadeyle döviz kuru kanalı toplam hasıla ve fiyat ekseninde çalışmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4547
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Azerbaycan örneğinde döviz kuru kanalinin işleyişi- ampirik bir analiz.pdf627.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.