Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4547
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMukhtarov, Shahriyar-
dc.date.accessioned2020-07-10T07:41:04Z-
dc.date.available2020-07-10T07:41:04Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationJournal of Baku Engineering Universityen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/4547-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Azerbaycan’da parasal aktarım mekanizması olarak döviz kuru kanalının etkin bir şekilde işleyip işlemediğini VAR modeli kapsamında Granger nedensellik testi ile ekonometrik açıdan incelemek-tir. Bu amaçla 2001:01-2016:06 dönemine ilişkin üçer aylık verileri kullanılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, döviz kuru kanalının Azerbaycan ekonomisi için önemli olduğunu göstermektedir. Bir başka ifadeyle döviz kuru kanalı toplam hasıla ve fiyat ekseninde çalışmaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherBaku Engineering Universityen_US
dc.subjectParasal Aktarım Mekanizmasıen_US
dc.subjectDöviz Kuru Kanalıen_US
dc.subjectVARen_US
dc.subjectGranger nedensellik testien_US
dc.subjectAzerbaycan Ekonomisien_US
dc.titleAzerbaycan örneğinde döviz kuru kanalinin işleyişi: ampirik bir analizen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Azerbaycan örneğinde döviz kuru kanalinin işleyişi- ampirik bir analiz.pdf627.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.