Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4546
Title: Azerbaycan'da banka kredi kanalinin işleyişi: ampirik bir analiz
Other Titles: Processing of Bank Lending Channel in Azerbaijan: An Empirical Analysis
Authors: Mukhtarov, Shahriyar
Mikayilov, Jeyhun I
Mammadov, Zamig
Keywords: Parasal Aktarım Kanalları
Bankacılık
Banka Kredi Kanalı
VECM
Azerbaycan
Issue Date: 2016
Publisher: Akademik Bakış Dergisi. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
Series/Report no.: ;Sayı: 56
Abstract: Para politikasında yapılan bir değişikliğin ekonomik faaliyetler ve fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisi, çeşitli parasal aktarım mekanizması kanalları üzerinden gerçekleşmektedir. Literatürde parasal aktarım mekanizması kanalları ile ilgili genellikle benzer sınıflandırmalar yapılmaktadır. Söz konusu sınıflandırmalara göre başlıca parasal aktarım kanalları faiz oranı kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı (döviz ve hisse senedi kanalı) ve kredi kanalı şeklinde gösterilebilir. Çalışmanın amacı, banka kredi kanalının etkin bir şekilde işleyip işlemediğini Azerbaycan özelinde incelemektir. Bu kapsamda 2001:01- 2014:03 dönemine ilişkin üçer aylık veriler kullanılarak Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) kullanılmıştır. Çalışmanın ampirik bulguları, banka kredi kanalının parasal aktarım sürecinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4546
ISSN: 1694-528X
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
azerbaycanda-banka-kredi-kanalinin-isleyisi-ampirik-bir-analiz201608.pdf731.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.