Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4546
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMukhtarov, Shahriyar-
dc.contributor.authorMikayilov, Jeyhun I-
dc.contributor.authorMammadov, Zamig-
dc.date.accessioned2020-07-10T07:30:31Z-
dc.date.available2020-07-10T07:30:31Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn1694-528X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/4546-
dc.description.abstractPara politikasında yapılan bir değişikliğin ekonomik faaliyetler ve fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisi, çeşitli parasal aktarım mekanizması kanalları üzerinden gerçekleşmektedir. Literatürde parasal aktarım mekanizması kanalları ile ilgili genellikle benzer sınıflandırmalar yapılmaktadır. Söz konusu sınıflandırmalara göre başlıca parasal aktarım kanalları faiz oranı kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı (döviz ve hisse senedi kanalı) ve kredi kanalı şeklinde gösterilebilir. Çalışmanın amacı, banka kredi kanalının etkin bir şekilde işleyip işlemediğini Azerbaycan özelinde incelemektir. Bu kapsamda 2001:01- 2014:03 dönemine ilişkin üçer aylık veriler kullanılarak Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) kullanılmıştır. Çalışmanın ampirik bulguları, banka kredi kanalının parasal aktarım sürecinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAkademik Bakış Dergisi. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisien_US
dc.relation.ispartofseries;Sayı: 56-
dc.subjectParasal Aktarım Kanallarıen_US
dc.subjectBankacılıken_US
dc.subjectBanka Kredi Kanalıen_US
dc.subjectVECMen_US
dc.subjectAzerbaycanen_US
dc.titleAzerbaycan'da banka kredi kanalinin işleyişi: ampirik bir analizen_US
dc.title.alternativeProcessing of Bank Lending Channel in Azerbaijan: An Empirical Analysisen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
azerbaycanda-banka-kredi-kanalinin-isleyisi-ampirik-bir-analiz201608.pdf731.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.