Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3964
Title: Arxeoloji irs milli-mənəvi dəyərlər sistemində
Authors: Nuruzadə, Şəhla
Keywords: milli mənəvi dəyərləri
arxeoloji irs
arxeoloji abidə-lər
mədəni irs
etnoqrafik tədqiqatlar
Issue Date: 2018
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan archaeology
Series/Report no.: Vol. 21;№ 2
Abstract: İnsanların yaratdığı hər hansı bir abidə və ya əşya müəyyən dövrdən sonra onun milli-mənəvi dəyərlər sisteminə daxil edilir. Burada insanların öz tarixinə, mədəniyyətinə münasibəti mühüm rol oynayır. İnsanların öz mədə-niyyətlərinə mənəvi dəyər nöqteyi-nəzərindən yanaşmaları zamanla əlaqəli-dir. Zaman keçdikcə, insanların yaratdıqları hər bir şey onun üçün dəyərli olur, onun tarixi haqqında informasiyanın daşıyıcısına çevrilir. Bu baxımdan da, həmin abidələr, əşyalar onun milli-mənəvi dəyərləri sisteminə daxil edilir. Milli-mənəvi dəyərlər, eləcə də maddi mədəniyyətdə təcəssüm olur. Bu tezis-dən irəli gələrək demək olar ki, arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunmuş mad-di mədəniyyət nümunələri insanların milli-mənəvi dəyərləri sisteminə daxildir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3964
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2018, Vol. 21, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arxeoloji irs milli-mənəvi dəyərlər sistemində.pdf241.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.