Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3744
Title: Din psixologiyasına giriş
Authors: Azərbaycani, Məsud
Musəvi Əsl, Seyid Mehdi
Keywords: din psixologiyası
Issue Date: 2017
Publisher: Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı
Abstract: Din psixologiyasında dindarlıq fenomeninin psixoloji yönü, dindarlıq amilləri, səbəbləri, zəminləri, dindarlığın yönləri, ölçülməsi, qiymətləndirilməsi, sosial və fərdi həyata təsirləri və nəticələri araşdırılır. Psixologiya dindarlığın tədqiqində malik olduğu bütün elmi imkanlardan istifadə edir, qabaqcıl tədqiqat metodları vasitəsilə dini fenomenləri elm mikroskopundan keçirir. Buna görə də din psixologiyasına psixologiyanın sahə və bölmələrindən biri hesab etmək olar.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3744
ISBN: 978-9952-20-114-7
Appears in Collections:Din psixologiyasına giriş

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Din-psixologiyasına-giriş.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.