Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3732
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorƏzizxanlı, Qardaşxan-
dc.date.accessioned2017-12-30T04:45:33Z-
dc.date.available2017-12-30T04:45:33Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M. Füzuli adına Əlyazmlar İnstitutu. Filologiya məsələlərien
dc.identifier.issn2224-9257-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/3732-
dc.description.abstractLirika (və ya “melika”; “melos”/yunanca/– nəğmə) antik Yunanıstanda “yeddi simli liranın müşayiəti ilə oxunan nəğmələrə deyilirdi” (1,99). Bu mənada “vətəndaşlıq lirikası” “vətəndaşlıq nəğməsi” anlamına gəlir. Troya müharibəsinin onuncu ilinə aid olan “İliada” və yunan–Troya savaşından geri qayıdan Odisseyin başına gələn əhvalatları əks etdirən “Odisseya” eposunun yazılmasından sonrakı dövrdə təşəkkül tapan lirika (monodik lirika və xor lirikası) geniş yayılmağa başladı, çağdaş dövrümüzə qədər gəlib çatdı və dünyada, o cümlədən Azərbaycan poeziyasında lirik janrın mükəmməl nümunələri yarandı. Bu janr çağdaş Azərbaycan poeziyasının öncüllərindən olan Məmməd Araz, Söhrab Tahir AzərAzər və Məmməd İsmayıl yaradıcılığının da əsasını təşkil edir. Onların poeziyadakı başlıca uğurları lirik növlə bağlıdır ki, bunun da müəyyən hissəsi vətəndaşlıq lirikasına aiddir. Vətəndaşlıq lirikasının mayasını, cövhərini yaradan əsas mövzulardan biri isə milli birlik motivləridir.en
dc.language.isootheren
dc.publisher"Elm və təhsil" nəşriyyatıen
dc.relation.ispartofseries;№ 18-
dc.subjectvətəndaşlıq lirikasıen
dc.subjectmilli birliken
dc.subjectArazen
dc.subjectSöhraben
dc.subjectMəmməden
dc.titleÇağdaş vətəndaşlıq lirikasında milli birlik motivləri (Məmməd Araz, Söhrab Tahir AzərAzər və Məmməd İsmayılın yaradıcılığı əsasında)en
dc.typeArticleen
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÇAĞDAŞ VƏTƏNDAŞLIQ LİRİKASINDA MİLLİ BİRLİK MOTİVLƏRİ.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.