Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3713
Title: Mil düzünün orta əsr abidələrinin arxeoloji tədqiqinə dair
Authors: Əliyev, Vüsal
Keywords: Örənqala
Qalatəpə
Mil düzü
arxeoloji abidələr
Düzən Qarabağ
Issue Date: 2017
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan archaeology
Series/Report no.: Vol. 20;№ 2
Abstract: Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində Alt Paleolitdən başlayaraq bütün tarixi-arxeoloji dövrlərə aid maddi mədəniyyət abidələri ilə zəngin olan Qarabağ bölgəsinin müstəsna rolu vardır. Təbii-coğrafi cəhətdən Qarabağ Kür və Araz çaylarının arasında yerləşir və bir-biri ilə sıx əlaqədə olan iki hissədən ibarətdir – Düzən Qarabağ və Dağlıq Qarabağ. Öz növbəsində Dü-zən Qarabağın da əsas hissəsini Mil düzü təşkil edir. 1926-1928-ci illərdə Mil-Qarabağ düzündəki köçmə və oturaq təsərrüfatı tədqiq etmiş M.N.Av-deyev də qeyd edir ki, Mil düzü yerli addır və görünür, Mil-Minarə ilə bağ-lıdır. Kür və Araz çayları arasındakı üçbucaq isə indi də bütünlüklə “Qara-bağ düzü” adlanır və Qarqarçayı aşıb şimala doğru uzanır
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3713
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2017, Vol. 20, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vüsal Əliyev.pdf297.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.