Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3711
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorQasımov, Pərviz-
dc.date.accessioned2017-12-19T08:30:20Z-
dc.date.available2017-12-19T08:30:20Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationAzerbaijan archaeologyen
dc.identifier.issn2218-0346-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/3711-
dc.description.abstractSon tunc-erkən dəmir dövründə Şimali Azərbaycan ərazisini geniş əhatə etmiş Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin abidələri və artefaktları tunc dövrünün müxtəlif mərhələlərinə aid arxeoloji mədəniyyətlərin abidə və artefaktları ilə müqayisədə kəmiyyət üstünlüyünə malikdir. XIX əsrdən bu günədək Xocalı–Gədəbəy mədəniyyəti barədə ən çox məlumatlar daha çox bu mədəniyyətin müxtəlif tipli qəbir abidələrindən əldə edilmişdir. Son dövrlərdə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonu ərazisində aşkar edil-miş Xocalı–Gədəbəy mədəniyyətinə aid qəbirlərdəki dəfn inventarının, xü-susilə tuncdan olan əşyaların analizi belə bir fikir yürütməyə əsas verir ki, bu əşyalar sadəcə istifadəyə yararsız replikalar (imitasiya) olmuşdur. Görü-nür ki, Xocalı–Gədəbəy mədəniyyəti əhalisində dəfn inventarının replikalar-dan təşkili ənənəsi və bu ənənənin rasional və ya irrasional motivləri var idi. Tovuz bölgəsindəki son tapıntılar. Son tunc-erkən dəmir dövründə müasir Cənubi Qafqaz ərazisinin əsas hissəsini Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyəti əhatə etmişdir. Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətinə aid yaşayış məskənləri, qəbir abidələri, maddi mədəniyyət nümunələri əvvəlki dövrlərin (neolit, xalkolit, ilk və orta tunc dövrü) analoji göstəriciləri ilə mü-qayisədə kəmiyyət üstünlüyünə malikdir. Bu isə, son tunc dövründə regio-nun yüksək templə inkişaf etdiyini və eyni mədəniyyət, xüsusilə də eyni dini baxışların daşıyıcısı olan əhali tərəfindən daha intensiv məskunlaşdığını göstərir.en
dc.language.isootheren
dc.publisherKhazar University Pressen
dc.relation.ispartofseriesVol. 20;№ 2-
dc.subjectXocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətien
dc.subjectdəfn ənənəsində replika-əşyalaren
dc.subjectSon tunc dövrü Cənubi Qafqazdaen
dc.titleXocalı – Gədəbəy mədəniyyətinin dəfn ənənəsində replika-əşyalaren
dc.title.alternative(Tovuz bölgəsindən olan son tunc dövrü tapıntıları üzrə)en
dc.typeArticleen
Appears in Collections:2017, Vol. 20, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pərviz Qasımov.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.