Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3655
Title: İncəsənət psixoloji təsir vasitəsi kimi
Authors: Kərimova, Mələk
Keywords: incəsənət
musiqi psixologiyası
musiqi
katarsis
Issue Date: 2017
Publisher: Lənkəran Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər - Humanitar elmlər seriyası
Series/Report no.: Vol. 1;
Abstract: Bu məqalədə incəsənətə nə üçün ehtiyac duyulduğu, insanın hansı tələbatlarını ödədiyi, incəsənətin bir növü olan musiqinin insana olan psixoloji təsirinin nələr olduğu ilə əlaqədar suallara cavab axtarılmış və bu sahədə aparılan tədqiqatlardan bəhs edilmiş və bu mövzu ilə bağlı müəllif tərəfindən təkliflər verilmişdir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3655
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İncəsənət psixoloji təsir vasitəsi kimi.PDF1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.