Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3401
Title: Xocalı arxeoloji abidələr kompleksləri: I qrup kurqanlar
Authors: Cəfərov, Hidayət
Keywords: Azərbaycan
Qarabağ
Xocalı
arxeologiya
kurqanlar
daş qutular
keramika
tunc
xronologiya
Issue Date: 2016
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan archaeology
Series/Report no.: Volume 19;№ 1
Abstract: Xocalı-Gədəbəy mə-dəniyyətinə mənsub olan qədim etnik-mədəni massivin tarixinin öyrənilmə-sində Xocalı abidələrinin müstəsna əhəmiyyəti var. Qafqazda Xocalı komp-leksi qədər müxtəlif tip abidələr qrupunun bir yerdə toplusuna təsadüf olun-mamışdır. Burada təkcə kurqanların beş tipinin varlığı müəyyənləşdirilmiş-dir. Bundan başqa Xocalı kompleksi öz tərkibində daş qutuları, menqir, labi-rinti xatırladan daş hasar (Haça-təpə kurqanı rayonunda) və s. birləşdirir. Maraqlıdır ki, çoxsaylı arxeoloji abidələr yalnız bir tarixi dövrü – e.ə. XIV-VIII əsrlərə aid son tunc və ilk dəmir dövrünü əks etdirir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3401
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2016, Vol. 19, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4) hidayet.pdf598.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.