Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3193
Title: Bəhram Əsədinin Vücudnaməsində varlıq və onun təkamülü
Authors: Məmmədova-Kekeç, Elmira
Keywords: Vücudnamə
Bəhram Əsədi
varlıq
təkamül
insan
Bahram Asadi
evolution
existence
эволюция
Вюджуднаме
Issue Date: 2015
Publisher: Journal of Qafqaz University- Philology and pedagogy
Series/Report no.: Volume 3;Number 1
Abstract: Daha çox nəmzlə, bəzən isə nəsrlə qələmə alınan vücudnamələr bütün türk xalqları şerində olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında geniş yayılmış bir poetik formadır. Güney Azərbaycan aşıq mühitində də vücudnamələr keçmişdən günümüzə qədər insan həyatı ilə bağlı ədəbi-bədii nümunələr kimi diqqəti cəlb edir. Bu mühitdə qələmə alınmış örnəklərdən biri də Bəhram Əsədiyə məxsusdur. Tədqiqat obyektimiz olan vücudnamə həcmcə böyükdür, 44 bənddən ibarətdir. Şeir qoşma ölçüsündədir. Məzmun etibarilə bu vücudnamədə varlıq fəlsəfəsinin yer aldığını görürük. Vücudnamədə metafiziki və fiziki varlığın təkamül əsasında ortaya çıxması qeyd edilməklə yanaşı, insanın dünya və axirət həyatı haqqında da məlumat verilir. İlk beş bənddə şair varlığın təkamülünü və bu prosesdə dörd ünsürün rolunu, varlığın əsasında formaca dəyişmələrin durduğunu qeyd edir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3193
Appears in Collections:Bəhram Əsədinin Vücudnaməsində varlıq və onun təkamülü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01Elmira xanim kitabxana üçün meqale.pdf446.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.