Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3014
Title: Azərbaycanda “E-hökumətin” tətbiqi prosesində mövcud vəziyyətin analizi,yaranan problemlərin beynəlxalq təcrübə əsasında həlli yolları və təkliflər....
Authors: Məmmədova, Xəyalə
Issue Date: 2013
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3014
Appears in Collections:Azərbaycanda “E-hökumətin” tətbiqi....

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1 e-gov,for compet..pdf534.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.