Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5476
Title: Son Tuncdan Erkən Dəmirə keçid dövrünün kurqanları haqqında (Plovdağ nekropollarının materialları əsasında)
Authors: İbrahimli, Bəhlul
Əliyev, Elvin
Keywords: Plovdağ
Tunc dövrü
Erkən Dəmir dövrü
kurqan
artefakt
Issue Date: 2021
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan Archaeology
Series/Report no.: Vol. 24;№ 1
Abstract: Plovdağ nekropollarında aparılan arxeoloji tədqiqatlar Son Tunc–Erkən Dəmir dövründə qəbir abidələrində kəskin dəyişikliklərin baş verdiyini gös-tərdi. Bu dəyişikliklər həm qəbirlərin quruluşunda, həm dəfn adətində, həm də aşkar edilmiş avadanlıqda izlənir. Əlbəttə ki, qəbir abidələrində baş verən bu dəyişikliklər qədim cəmiyyətin mənəvi həyatında baş verən dəyişikliklərlə sıx bağlı olmuşdur. Bu dövr, quldarlıq quruluşunun yaranması, dövlətlərin meydana gəlməsi, sinifli cəmiyyətin inkişaf etdiyi bir dövr idi. Erkən Tunc dövrünün qəbir abidələri ilə Son Tunc dövrünün qəbir abi-dələri arasındakı fərqliliklər məhz qədim cəmiyyətin inkişafında baş verən köklü dəyişikliklərin inikasıdır. Bu fərqlilikləri I Plovdağ və II Plovdağ nek-ropollarının göstərilən dövrlərə aid qəbrlərində aydın görürük.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5476
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2021, Vol. 24, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Son Tuncdan Erkən Dəmirə keçid dövrünün kurqanları haqqında.pdf504 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.