Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4179
Title: Naxçıvanın Tunc dövrü dulusçuluq sənəti
Authors: Xəlilov, Toğrul
Keywords: Naxçıvan
Erkən Tunc dövrü
Orta Tunc dövrü
dulusçuluq
Issue Date: 2019
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azerbaijan Archaeology
Series/Report no.: Vol. 22;№ 2
Abstract: Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi Naxçıvanda da dulus-çuluğun tarixi qədimdir. Bu sənətkarlıq sahəsinin tarixi Neolit dövründən (e.ə. VII minillikdən) başlayır və bu gün də öz inkişafını daha təkmil formada davam etdirir. Tunc dövründə cəmiyyət həyatında baş verən sosial-iqtisadi dəyişikliklər bütün sahələrdə olduğu kimi dulusçuluğun inkişafına da təsir göstərmişdi. Keramikanın bişirilmə üsulları təkmilləşmiş, müxtəlif formalı dulusçu məhsulları meydana gəlmişdi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4179
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2019, Vol. 22, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naxçıvanın Tunc dövrü dulusçuluq sənəti.pdf243.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.