Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6773
Title: Liberal Demokratiyanın Neoliberal Sonu ?
Authors: Vəliyev, Orxan
Issue Date: 20-Jun-2023
Publisher: https://qafsam.org
Abstract: Çağdaş siyasət nəzəriyyəçiləri artıq modern deyil, “gec modern” dövrdə yaşadığımızı əsaslandırırlar. Bu deməkdir ki, liberalizmin universal narrativi əsasında formalaşdırılan liberal demokratiya etibarlılığını itirmişdir. Burada Hayek kimi siyasi filosoflar müdafiə edərək, Amerikalı siyasət nəzəriyyəçisi Vendi Braun (Wendy Brown) kimi siyasət nəzəriyyəçilərinin təhdid olaraq qəbul etdikləri “dünyanın yeni ağlı” kimi qələmə verilən neoliberalizm həlledici rol oynayır.
URI: https://qafsam.org/2023/06/20/liberal-demokratiyanin-neoliberal-sonu/
http://hdl.handle.net/20.500.12323/6773
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liberal Demokratiyanın Neoliberal Sonu.pdf127.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.