Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6407
Title: Nebi Mehdiyev ‘in Bir bilme teorisi bağlaminda milliyetçiliğin epistemik tahlili
Other Titles: Epistemic Analysis Of Nationalism In The Context Of Nebi Mehdiyev’s Bir Bilme Teorisi
Authors: Valiyev, Orkhan
Keywords: Bilgi
Milliyetçilik
Tarih
Kanı
Issue Date: Jun-2022
Citation: Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları
Series/Report no.: ;№ 45
Abstract: Epistemolojide bilginin imkânı söz konusu olduğunda, bilginin kaynağının ve onun doğruluğunun ne olduğu gibi sorulara cevap aranmaktadır. Platon’dan başlayan gelenek bize bilginin şartı için doğruluk, inanç ve gerekçelendirme koşulunu öne sürmüş ancak Gettier Problemi ile birlikte, gerekçelendirme koşulunun kesin bilgi için yeterli olmadığı yönünde yeni yaklaşımlar ve teoriler geliştirilmiştir. Ancak bu çalışmada felsefenin ana kollarından birisi olan epistemoloji tartışmaları daraltılarak milliyetçiliğin epistemik tahlili Bir Bilme Teorisi bağlamında yapılmıştır. Makalemiz, öncelikle “Tarih, neden milliyetçilik için gereklidir?” sorusu üzerinde durmakta ve bu sorunun cevaplanması için epistemik bir yönteme başvurmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızın teorik altyapısı, Nebi Mehdiyev’in Bir Bilme Teorisi isimli kitabından hareketle şekillenmektedir. Çalışmamız içerisinde gösterdiğimiz gibi, kanaatimizce milliyetçiliğin doğasına ilişkin felsefi bir değerlendirme, tarihin/kanının neden milliyetçilik için gerekli olduğunun açıklanmasıyla tamamlanabilir. Ayrıca tarih ve milliyetçilik arasındaki bağ ele alınırken, neden felsefi/kesin bilgi üzerine milliyetçi söylemin inşa edilemeyeceği de tartışılmış ve son tahlilde makalede; milliyetçilik için tarihin gerekli olduğuna yönelik epistemik bir değerlendirme de yapılmıştır. Hülasa çalışmanın temel amacının felsefenin denetleyici yönteminden istifade ederek milliyetçiliğe ilişkin bilgi edinmek olduğu söylenebilir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6407
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nebi Mehdiyevin bir bilme teorisi bağlamında milliyetçiliğin epistemik tahlili.pdf604.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.