Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6344
Title: Polyakların Azərbaycanda fəaliyyəti
Authors: Yaqublu, Nəsiman
Issue Date: 2021
Publisher: Mütərcim,
Abstract: Kitabda Azərbaycanda yaşamış polyakların XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründəki (1918-1920) fəaliyyəti araşdırılmışdır. Müxtəlif sahələrdə çalışmış polyaklar neft sənayesinin inkişafında və Bakıda tarixi binaların arxitektura quruluşunun formalaşmasında önəmli rol oynamaqla yanaşı, sonradan Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğu prosesində də yaxından iştirak etmişdilər. Bu kitab ali məktəblərin müəllim və tələbləri, eləcə də araşdırmaçılar üçün ciddi vəsait olmaqla yanaşı, Azərbaycan-Polşa əlaqələrinin və bütövlükdə beynəlxalq əlaqələr sistemimizin də öyrənilməsində əsaslı mənbədir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6344
ISBN: 978-9952-28-576-5
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polyakların Azərbaycanda fəaliyyəti.pdf38.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.