Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6343
Title: Ermənilər türklərə qarşı (Rusiya arxivlərinin izi ilə)
Authors: Yaqublu, Nəsiman
Issue Date: 2013
Publisher: “E.L.” NPŞ MMC
Abstract: Kitabda ermənilərin türklərə qarşı apardığı soyqırım siyasətindən və onların günahsız insanlara zorakılıqlarından bəhs edilir. Qeyd olunur ki, ermənilər Birinci Dünya Savaşında könüllü hərbi dəstələr yaradaraq Türkiyə ərazisində yerli əhaliyə qarşı döyüşmüş və qətliamlar törətmişlər. Çar Rusiyasının silahlı qüvvələri ilə yaxınlıq edərək onların tərkibində türklərə qarşı qəddarlıqlar törədən bu ermənilərin digər fəaliyyətləri ilə bağlı da kitabda maraqlı faktlar verilmişdir. İnanırıq ki, bu kitab oxucular tərəfindən maraqla qarşılanacaq. Qeyd edək ki, bu kitab Rusiyanın Hərbi-Tarix Arxivinin materialları əsasında hazırlanmışdır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6343
ISBN: 978 - 9952 - 438 - 64 – 2
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ermənilər türklərə qarşı.pdf75.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.