Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6342
Title: Azərbaycan mühacirət mətbuatı
Authors: Yaqublu, Nəsiman
Issue Date: 2014
Publisher: "Elm və təhsil" nəşriyyatı
Abstract: Dərs vəsaitində Azərbaycan mühacirət mətbuatının yaranması və fəaliyyəti geniş olaraq işıqlandırılır. Qeyd etmək lazımdır ki, 1920-ci ilin 27 Aprel işğalından sonra azərbaycanlı mühacirlər dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşamaq məcburiyyətində qaldılar. Onlar bu ölkələrdə siyasi fəaliyyət göstərməklə yanaşı, eyni zamanda müxtəlif mətbuat nümunələri nəşr edib Azərbaycan tarixini, ədəbiyyatını və mədəniyyətini də yaşatdılar.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6342
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Azərbaycan mühacirət mətbuatı.pdf19.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.