Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6339
Title: Əsərləri (Mühacirət dövrü), 2-ci cild
Authors: Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin
Issue Date: 2021
Publisher: “Qanun” nəşriyyatı
Abstract: Oxuculara təqdim olunan bu kitabda M.Ə.Rəsulzadənin 1923- 1931-ci illərdə Türkiyədə nəşr edilmiş “Yeni Qafqasiya”, “Azəri Türk”, “Odlu Yurd” jurnallarındakı və “Bildiriş” qəzetindəki yazıları toplanılıb. Onun 1934-cü ildə İstanbulda nəşr edilmiş “Azərbaycan Yurd Bilgisi” jurnalındakı “Milli Azərbaycan hərəkatının xarakteri” məqaləsi də bu cildə daxil edilib. Kitabda Azərbaycanın tarixi, müstəqillik mübarizəsi, 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında geniş məlumatlar vardır. Eyni zamanda, müəllif bu əsərlərində sovet rejiminin işğalçı mahiyyətini, xalqları əsarətdə saxlayan, onları azadlıqdan məhrum edən siyasətini kəskin tənqid edir. Kitabdan tədqiqatçılar, tarixçilər, siyasətçilər, diplomatlar, mətbuat təmsilçiləri ciddi faydalana bilərlər.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6339
ISBN: 978-9952-36-907-6
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri (Mühacirət dövrü), 2-ci cild.pdf5.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.