Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6338
Title: Əsərləri (Mühacirət dövrü: Türkiyə, 1922-1929). I Cild
Authors: Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin
Issue Date: 2016
Publisher: "Ziya” NPM.
Abstract: Oxuculara təqdim olunan bu kitabda müəllifin 1920 –ci illərdə yazdığı əsərlər toplanıb.Kitabda Azərbaycanın tarixi, müstəqillik mübarizəsi, 1918-1920 – ci ildə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında geniş məlumatlar vardır.Eyni zamanda müəllif bu əsərlərində sovet rejiminin işğalçı mahiyyətini, xalqları əsarərdə saxlayan,onları azadlıqdan məhrum edən siyasətini kəskin edir.Kitabdan Azərbaycan və XX əsr tarixini araşdıran tədqiqatçılr,siyasətçilər,diplomatlar,mətbuat təmsilçiləri ciddi faydalana bilərlər.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6338
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri.pdf56.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.