Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6316
Title: Cümhuriyyət qurucuları
Authors: Yaqublu, Nəsiman
Keywords: cümhuriyyət
Issue Date: 2018
Publisher: “Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi
Abstract: Oxuculara təqdim edilən bu kitab Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucuları, əsasən, dövlət idarəçiliyinə başçılıq etmiş nazirlərin həyat və fəaliyyətləri haqqındadır. Kitabda arxiv sənədlərindən, müxtəlif dillərdə çap olunmuş elmi əsərlərdən faydalanaraq ciddi axtarışlar aparılmış, Azərbaycanın milli, hüquqi və demokratik dövlətçiliyinin əsasını qoymuş şəxslərlə bağlı geniş məlumatlar təqdim edilmişdir. Kitab Azərbaycanın XX əsr tarixi, Azərbaycan Cümhuriyyəti dövrü ilə maraqlanan mütəxəssislər, tarix, diplomatiya, beynəlxalq münasibətlər üzrə təhsil alan tələbələr, milli, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesini öyrənmək istəyən geniş oxucu dairəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6316
ISBN: 978-9952-507-96-6
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cümhuriyyət qurucuları.pdf8.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.