Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6314
Title: Bakının Qurtuluşu. Qafqaz İslam Ordusu.
Authors: Yaqublu, Nəsiman
Issue Date: 2021
Publisher: “Qanun” Nəşriyyatı
Abstract: Kitabda XX əsr Azərbaycan Milli İstiqlal mübarizəsi tarixinin ən mühüm hadisələrindən olan Bakının Qurtuluşu araşdırılıb. Müəllif kitabda tarixi sənədləri, yazıları, faktları toplayıb oxuculara çatdırmağa çalışıb. İlk öncə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920-ci illər) dövründə nəşr edilmiş yazılar, sonr adan isə mühacirətdə yaşamış azərbaycanlı siyasətçilərin və ziyalıların məqalələri toplanıb oxucuya təqdim edilib. Eyni zamanda tanınmış Azərbaycan şairlərinin Qafqaz İslam Ordusuna, qəhrəman türk əsgərlərinə həsr etdiyi şeirlər də kitaba daxil edilib. Kitab müəllim, aspirant və tələbələr üçün faydalı olmaqla yanaşı, Azərbaycan- Türkiyə əlaqələri sisteminin, mühacirət mətbuatımızın öyrənilməsi üçün də əhəmiyyətlidir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6314
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakının qurtuluşu.pdf11.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.