Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6311
Title: Azərbaycan şairi Nizami
Authors: Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin
Issue Date: 2021
Publisher: Qanun Nəşriyyatı
Abstract: Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə.Rəsulzadənin oxuculara təqdim edilən bu kitabı böyük şair Nizami Gəncəvi haqqındadır. Kitabda Azərbaycan oxucusuna geniş məlum olmayan N.Gəncəvi sənəti haqqında çox maraqlı məlumatlar araşdırılıb. Ciddi axtarışlar nəticəsində M.Ə.Rəsulzadənin Nizami haqqında digər nəşr edilmiş yazıları da ilk dəfə olaraq toplanıb və oxuculara təqdim edilir. Kitab Azərbaycan ədəbiyyatı və Nizami Gəncəvi yaradıcılığı ilə maraqlanan mütəxəssislər, tədqiqatçılar, eləcə də geniş oxucu dairəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6311
ISSN: 978-9952-38-029-3
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Azərbaycan şairi Nizami.pdf24.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.