Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6310
Title: Azərbaycan Milli Azadliq Hərəkati Ensiklopediyasi (Sovet rejiminə qarşı mübarizə: 1920-1991)
Authors: Yaqublu, Nəsiman
Issue Date: 2018
Publisher: “Ziya” NPM
Abstract: Bu ensiklopediya Azərbaycan xalqının 1920-1991-ci illərdə sovet rejiminə qarşı apardığı mübarizə haqqındadır. Ensiklopediyada Sovetlər Birliyi dövründə Azərbaycanda yaradılmış gizli təşkilatların, dissidentlərin, milli mücadilədə böyük fəallıq göstərmiş insanların fəaliyyəti araşdırılmış, eyni zamanda, “samizdat” olaraq çap edilən nəşrlərlə bağlı geniş məlumatlar verilmişdir. Ensiklopediyada xalqımızın Qarabağ uğrunda apardığı mübarizə də yeni arxiv faktları ilə oxuculara təqdim edilmişdir. Ensiklopediya hazırlanarkən milli azadlıq hərəkatının fəallarından sənədlər toplanılmış, onların şəxsi arxivlərindən istifadə olunmuşdur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6310
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Azərbaycan Milli Azadliq Hərəkati Ensiklopediyasi.pdf78.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.