Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6226
Title: Müasir dövrdə dini təsəvvürlərin gənclərin psixologiyasına təsirinin tədqiqi
Authors: Tapdıqova, Gülşən Xeybər qızı
Keywords: dini təsəvvür
prososial davranış
Issue Date: 2022
Abstract: Dini inanclardakı kainat və insanlıq haqqındakı pozitiv fikirlər, insanın davranışı barədəki ideyalar cəmiyyət üçün faydalı olduğundan hər bir fərdə dini inancın düzgün mahiyyəti izah olunmalıdır. Dini fəaliyyət və dini münasibətlər zamanı adətən, dindar şəxsiyyətində dini və psixoloji kompleks sayılan müxtəlif növ psixoloji hadisə və reaksiyalar yaranır. Dini təsirlər haqqında düzgün fikirlərin yaradılması nəticəsində fərdin əxlaqi davranışında nümunəvi stimul yaranır. Şəxsiyyətin inkişafına dini təsəvvürlərin necə təsir etdiyi psixoloqların və psixopedaqoqların maraq dairəsindədir. Dini və dini təsirlər psixoloji və psixopedaqoji nöqteyi nəzərdən öyrənilməli olan inkişaf istiqamətidir. Bu səbəblərə görə “Müasir dövrdə dini təsəvvürlərin gənclərin şəxsiyyətinə təsirinin tədqiqi”mövzusunun tədqiqat obyekti kimi seçilməsi məqsədəuyğundur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6226
Appears in Collections:ThesisItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.