Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6224
Title: Mobbinq və psixosomatik xəstəliklər arasındakı əlaqənin təhlili
Authors: Rəhimli, Türkan İlqar qızı
Keywords: mobbinq
psixosomatik xəstəliklər
Issue Date: 2022
Abstract: Mobbinq müəyyən bir zaman çərçivəsində baş verən, sadə münaqişədən fərqlənən bir prosesdir. Bu halın uzun müddət davam etməsi nəticəsində mobbinqə məruz qalan şəxsdə fiziki və psixoloji bir çox problemin yarandığı, bu səbəblə iş mühitindən uzaqlaşma, işdən çıxma hallarının artdığı, sonrakı hallarda isə intihara qədər uzanan nəticələrə gətirib çıxara biləcəyi sübut edilmişdir. Mobbinq insanda neqativ hisslərin yaranmasına səbəb olur, şəxs stress keçirir, bu isə öz-özlüyündə psixosomatik şikayətlərə gətirib çıxarır. Artıq bir çox tədqiqat stress faktorunun xəstəliklərin yaranmasında rolu olduğunu göstərmişdir. Mobbinq halı da davamlı olaraq stress altında hiss etməyə səbəb olur və beləliklə də, yaranmış bu mənfi vəziyyət psixosomatik xəstəliklərə təkan verir. İş yerində psixoloji şiddətə məruz qalmış şəxs ona qarşı nümayiş etdirilən mənfi xarakterli davranışlara reaksiya verdikdə qarşı tərəf daha da neqativ davranışlar sərgiləyir. Bu halda isə şəxs sanki bir çarxın içində qalmış olur. Nəticədə problem həll olunmur. Buna görə də qlobal problem kimi dəyərləndirilən mobbinq prosesinin qarşısı alınması istiqamətində işlər görülməzsə, bu, həm iş yerləri, həm də cəmiyyət üçün potensial təhlükəyə çevrilir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6224
Appears in Collections:Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mobbinq və psixosomatik xəstəliklər arasındakı əlaqənin təhlili.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.