Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6189
Title: Gənclərdə psixoloji sağlamlıq və intihar düşüncələri arasında əlaqənin psixoloji təhlili
Authors: Qənizadə, Firuzə Müqəddəs qızı
Keywords: psixoloji sağlamlıq
intihar
Issue Date: 2022
Abstract: Hər zaman aktual mövzu olan intiharın qarşısının alınmasına bir istiqamət olaraq intihar düşüncələrinin və əlaqəli olduğu dəyişənlərin, psixoloji sağlamlıq vəziyyətinin müəyyən edilməsi xüsusilə risk qrupu olan gənclər arasında böyük əhəmiyyətə malikdir.Tədqiqatın məqsədi 15-25 yaş arası gənclərdə intihar düşüncələri və psixoloji sağlamlıq arasında əlaqənin müəyyən etmək, eləcə də Azərbaycan gəncləri arasında intihar düşüncələrini və psixoloji sağlamlıq səviyyəsini öyrənməkdir
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/6189
Appears in Collections:ThesisItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.