Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5936
Title: Yeni texnologiyaların mühasibat uçotuna təsiri və Azərbaycanda mümkün tətbiqlər
Authors: Həsənli, Elşən Arif oğlu
Keywords: Süni intellekt
Bulud hesablama
Mühasibat uçotu
Böyük verilənlər
Issue Date: 2022
Abstract: Tədqiqatın əsas məqsədi mühasibat uçotunda müasir texnologiyaların istifadə metodlarını araşdıraraq Azərbaycan Respublikasında mövcud və mümkün tətbiqlərini müəyyən etməkdir. Tədqiqatın obyekti Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən mühasibat uçotu yanaşmasında texnoloji yeniliklərdir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5936
Appears in Collections:ThesisItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.