Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5935
Title: Kommersiya təşkilatlarında risklərin qarşısının alınmasında auditin rolu
Authors: Ələkbərov, Murad
Keywords: risk
kommersiya təşkilatı
auditor
Issue Date: 2022
Abstract: Tədqiqatın obyekti kimi ölkə və beynəlxalq səviyyədə kommersiya təşkilatlarının fəaliyyəti, o cümlədən “Finca Azərbaycan” və “FinEx Kredit” bank olmayan kredit təşkilatının maliyyə hesabatları, tədqiqatın predmeti kimi isə mühasibat uçotu sahəsində qanunverici və tənzimləyici baza, risk dəyərləndirmə metodları, audit fəaliyyətinin həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri çıxış edir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5935
Appears in Collections:Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kommersiya təşkilatlarında risklərin qarşısının alınmasında auditin rolu.pdf802.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.