Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5934
Title: Qida sənayesi müəssisələrində əməyin stimullaşdirilmasi əsasinda insan resurslarinin idarə edilməsinin əsas istiqamətləri
Authors: Əliyeva, Zərifə
Keywords: qida sənayesi
insan resursları
motivasiya
Issue Date: 2022
Abstract: Müxtəlif mülkiyyət və təşkilati-iqtisadi formalı qida sənayesi müəssisələrinin insan resurslarının keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətin nəticələri tədqiqatın obyektini təşkil edir. Həmçinin Azərsun şirkətinin karyera idarə edilməsi ilə bağlı təcrübəsi də təhlil olunmuşdur. Tədqiqatın predmeti isə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qida sənayesi müəssisələrində əməyin müxtəlif istiqamətlər üzrə stimullaşdırılmasının idarə edilməsi prosesində istifadə olunan qərarların qəbul edilməsinin nəzəri və praktiki üsullarının məcmusudur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5934
Appears in Collections:ThesisItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.