Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5829
Title: Əhməd Bəy Ağaoğlu - Böyük Narahat Adam: Biblioqrafiya.
Authors: İsaxanli, Hamlet (Tərtib edənlər)
Karahan, Mədinə (Tərtib edənlər)
Keywords: Əhməd bəy Ağaoğlu
Biblioqrafiya
Tarix
Siyasət
Azərbaycan
Türkiyə
Issue Date: 2022
Publisher: Khazar University Press
Abstract: Biblioqrafiyada görkəmli ictimai-siyasi xadim, publisist, tarixçi və mədəniyyətşünas Əhməd bəy Ağaoğlunun müxtəlif dillərdə və müxtəlif ölkələrdə dərc olunmuş əsərləri, həmçinin onun həyat və fəaliyyəti haqqında yazılmış əsərlər əks olunmuşdur. Xronoloji ardıcıllıqla düzülmüş biblioqrafik məlumat, əsərlərin adı, dərc olunduğu qaynaq (qəzet, jurnal, kitab, nəşriyyat) və tarix daxil edilmişdir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5829
ISBN: :978-9952-20-133-8I ebook (978-9952-20-134-5)
Appears in Collections:Bibliography

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AĞAOĞLU ƏHMƏD BƏY cap reng (1).pdf245.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.