Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5827
Title: Mənim Qarabağım və ya Qarabağ Düyünü
Authors: İsaxanlı, Hamlet
Keywords: Qarabağ (Karabakh)
Tarix (History)
Ədəbiyyat.(Literature)
Mədəniyyət (Culture)
Issue Date: 2022
Publisher: Khazar University Press
Abstract: Kitab Azərbaycan və erməni xalqları, Azərbaycan və Ermənistan ara-sında münasibətlər tarixi, xüsusilə son dövrdə baş verənlər, müəllifin öz müşahidələri, başına gələnlər, Azərbaycan və erməni xalqlarının hə-yatı və qayğıları barədə Azərbaycan və erməni ədəbiyyatı və mətbua-tında yazılanlar, indiki vəziyyətdə nə etməli, gələcəyimiz necə ola bilər suallarına cavab axtarışı kimi məsələlərə həsr olunub.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5827
ISBN: 978-9952-20-147-5; ebook (978-9952-20-148-2)
Appears in Collections:Karabakh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü-26 may sa.pdf10.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.