Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5820
Title: "Koroğlu" Avropa dillərində
Authors: İsmayılova, Elza
Keywords: Koroğlu
Issue Date: 2012
Publisher: Khazar University Press
Citation: Azərbaycan dünya ədəbiyyatında. Beynəlxalq Simpoziumun materialları 27-29 may 2011
Abstract: Türk dünyasının qəhrəmanlıq dastanı “Koroğlu A.Chodzko nəşrindən sonra popul-yarlıq qazanaraq qısa müddətdə bütün Avropaya yayılmış, bir çox alim və tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmişdir. Avropada “Koroğlu” dastanının nəşri və öyrənilməsinə aid xeyli sayda elmi ədəbiyyata rast gəlinir. Məqalədə “Koroğlu” dastanına maraq göstərən Avropa səyyah, şərqşünas, alim, etnoqraf və ədiblərinin fikirləri üzərində dayanılır, dastanla bağlı dəyərli fikirlər diqqətə çatdırılır, “Koroğlu” dastanının öyrənilməsi və tədqiqi tarixinə nəzər yetirilir, haqqında danışılan qaynaqlar isə xronoloji ardıcıllıqla verilir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5820
ISBN: 978-9952-20-070-6
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
“Koroğlu”Avropa dillərində.pdf531.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.